Oppføringer av Lena Stemland

Verdikveld i Hunstad fotballklubb

Vil du være med på en kveld med avklaring av verdiene i klubben vår? Hva er viktig for deg i klubben? Meld deg på verdikveld 23. november og vær med på å forme fremtidens Hunstad Fotballklubb! Verdiene skal reflektere hva klubben er og står for. Det er derfor viktig at verdiene er utviklet av og […]

Hunstad Fotballakademi 2022/2023

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene 10.oktober – 31.desember og 1.januar- 30.april Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og […]

Hunstad FK fotballskole 2022

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Mørkvedlia Kunstgress 15. til 17. augustJenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen Fotballskolen arrangeres med gode trenere fra Hunstad FK og eksterne instruktører Vi deler opp i to bolker hver dag: Del 1: Årsklasse 2015-2012 : Oppmøte 09.15Økt 1: 09.30- 10.30Fruktpause: 10.30-10.45Økt 2: 10.45-12.00Avsluttes kl 12.00Del 2: Årsklasse 2011 […]

Årsmøte Hunstad FK

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 i Mørkvedhallens kantine Saksliste   Godkjenne de stemmeberettigede   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden   Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen    Behandle styrets årsrapport 2021   Kontrollutvalgets beretning 2021  Behandle regnskap 2021  Behandle forslag og saker   Kontingent og treningsavgift 2022  Budsjett 2022  HFK Organisasjonsplan  HFK Sportsplan   Klubbhåndbok   […]

Innkalling til årsmøte i Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen Innmelding av saker sendes til styret innen 16. mars på e-post post@hunstadfk.no Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret

Hunstad Fotballakademi

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene 1.okt-31.des og 1.januar- 30.april Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å blir […]

NYTTÅRSCUPEN 2022 ER AVLYST

På grunn av den raske økningen i smitte vi ser i samfunnet i dag, finner vi det ikke forsvarlig å planlegge en stor innendørs turnering i januar 2022. Innstranda IL og Hunstad FK vil se etter andre muligheter for å lage et arrangement i løpet av første halvår 2022

Verdikveld i Hunstad FK

For å bli kvalitetsklubb er det et krav at klubben har klare verdier som er godt forankret i klubben. Styret inviterer derfor til en kveld med verdiavklaring sammen med Vebjørn Rånes fra fotballkretsen. Tid: Mandag 22.11.21. kl 1700 Sted: Auditoriet i Mørkvedhallen, inngang hall C Det er viktig at det stiller representanter fra både spillere, […]

Hunstad FK fotballskole

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Alstad kunstgress 16. til 18. augustJenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen Vi deler opp i to bolker hver dag Del 1: Årsklasse 2014-2011: Oppmøte 09.15 Økt 1: 09.30- 10.30Fruktpause: 10.30-10.45Økt 2: 10.45-12.00Avsluttes kl 12.00 Del 2: Årsklasse 2010 -2007: Oppmøte: 12.00Økt 1: 12.45-13.45Fruktpause: 13.45-14.00Økt 2: 14.00-15.15Avsluttes 15.30 […]

Årsmøte Hunstad FK 22. april 2021

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 22. april kl 19.00De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 20. april. Link til møtet blir sendt ut dagen før møtet. Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen Behandle årsberetning 2020 Kontrollutvalgets […]