Fotballskole 2020

Hunstad FK fotballskole 2022

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Mørkvedlia Kunstgress 15. til 17. august
Jenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen

Fotballskolen arrangeres med gode trenere fra Hunstad FK og eksterne instruktører

Vi deler opp i to bolker hver dag:

Del 1: Årsklasse 2015-2012 : 
Oppmøte 09.15
Økt 1: 09.30- 10.30
Fruktpause: 10.30-10.45
Økt 2: 10.45-12.00
Avsluttes kl 12.00
Del 2: Årsklasse 2011 -2008 :
Oppmøte: 12.30
Økt 1: 12.45-13.45
Fruktpause: 13.45-14.00
Økt 2: 14.00-15.15

Deltakeravgift: kr 900,-/søsken 600,-
Den dekker treningsskjorte, frukt alle dager. Vi avslutter siste dag med en hyggelig pizzastund levert av Peppes pizza. 
Deltakere må ha med egen drikkeflaske. Klær etter vær!

Påmelding gjøres her

Ved avmelding før 1. august vil innbetalt deltakeravgift refunderes


årsmøtebilde

Årsmøte Hunstad FK

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00
i Mørkvedhallens kantine

Saksliste  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen   
 4. Behandle styrets årsrapport 2021  
 5. Kontrollutvalgets beretning 2021 
 6. Behandle regnskap 2021 
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Kontingent og treningsavgift 2022 
 9. Budsjett 2022 
 10. HFK Organisasjonsplan 
 11. HFK Sportsplan  
 12. Klubbhåndbok  
 13. Valg  

Sakspapirer finner dere nedenfor

Velkommen 
Med vennlig hilsen 
Hans Jørgen Kibsgaard 
For styret Sakspapirer

årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 16. mars på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

271719714 4234385176661572 5953224986201602580 n

Hunstad Fotballakademi

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene 1.okt-31.des og 1.januar- 30.april 
Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å blir en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i ett godt miljø, og dette skal utvikle spillerne som spillere og lagkamerater.

Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene. 

Året deles i to perioder:

 • Periode 1: Januar – april
 • Periode 2: Oktober – desember (påmelding åpner august/september)

Vinteren 2022 er akademiet for spillere født i 2008-2012.
Du melder deg på for en periode, i vinter fra 15. januar til 1. mai.  Vi benytter påmeldingsløsning fra deltager.no. Påmelding gjøres HER

PRIS
Gutter og jenter 2012- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2011- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2010- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2009- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2008- 500 kr pr mnd

Du betaler for hele perioden ved påmelding og det er 1 mnds oppsigelsestid.

For søskenrabatt, ta kontakt med klubb før påmelding. 

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 9-14 år. Gruppene deles i to forskjellige tidspunkt der gruppen med de yngste spillerne trener fra 15-16 mens den eldste gruppen trener fra 16-17.

Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademilederen gjør de sportslige vurderingene sammen med øvrige akademitrenere. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet.

Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@hunstadfk.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.

271685918 907657403237103 6835913566888540620 n

NYTTÅRSCUPEN 2022 ER AVLYST

På grunn av den raske økningen i smitte vi ser i samfunnet i dag, finner vi det ikke forsvarlig å planlegge en stor innendørs turnering i januar 2022.

Innstranda IL og Hunstad FK vil se etter andre muligheter for å lage et arrangement i løpet av første halvår 2022

Verdikveld

Verdikveld i Hunstad FK

For å bli kvalitetsklubb er det et krav at klubben har klare verdier som er godt forankret i klubben.
Styret inviterer derfor til en kveld med verdiavklaring sammen med Vebjørn Rånes fra fotballkretsen.

Tid: Mandag 22.11.21. kl 1700
Sted: Auditoriet i Mørkvedhallen, inngang hall C

Det er viktig at det stiller representanter fra både spillere, trenere og foreldre. Styret ber derfor lagene om å sende en representant for foreldre, en representant for trenere fra hvert årskull. I tillegg ber vi om at de eldste lagene (født 2009 og tidligere) sender en eller to aktive spillere.

Det blir en interessant kveld, og arbeidet er viktig for at klubben skal bli kvalitetsklubb.

Påmelding gjøres her

Fotballskole

Hunstad FK fotballskole

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Alstad kunstgress 16. til 18. august
Jenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen

Vi deler opp i to bolker hver dag

Del 1: Årsklasse 2014-2011:
Oppmøte 09.15
Økt 1: 09.30- 10.30
Fruktpause: 10.30-10.45
Økt 2: 10.45-12.00
Avsluttes kl 12.00

Del 2: Årsklasse 2010 -2007:
Oppmøte: 12.00
Økt 1: 12.45-13.45
Fruktpause: 13.45-14.00
Økt 2: 14.00-15.15
Avsluttes 15.30

Deltakeravgiften dekker treningsskjorte, frukt alle dager. Vi avslutter siste dag med en hyggelig pizzastund levert av Peppes pizza. 

Deltakere må ha med egen drikkeflaske. Klær etter vær!


Ved avmelding før 5. august vil innbetalt deltakeravgift refunderes

Påmelding gjøres her

Årsmøte Hunstad FK 22. april 2021

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 22. april kl 19.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 20. april. Link til møtet blir sendt ut dagen før møtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2020
 5. Kontrollutvalgets beretning 2020
 6. Behandle regnskap 2020
 7. Behandle forslag og saker
 8. Kontingent og treningsavgift 2021
 9. Budsjett 2021
 10. HFK Organisasjonsplan
 11. HFK Sportsplan
 12. Forslag til klubbhåndbok
 13. Valg

Velkommen
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Kibsgaard
Styreleder Hunstad fotballklubb

Lov for Hunstad fotballklubb

Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021.

Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret.
I henhold til loven skal styret fastsette ny lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets godkjenning.

årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes digitalt på teams torsdag 22. april 2021 kl 19.00

Innmelding av saker sendes til styret innen 8. april på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret