Våre etablerte lag har treningstider i Mørkvedhallen

Gutter født 2008-2007: Hunstad G12

Trener to ganger i uken

Mandager kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall B

Torsdager kl.19.00-20.00 i Mørkvedhallen, hall B.